SEF CERTIFIERING

Fyra av fem möjliga stjärnor för Östers IF

Certifiering 2024/25


Sedan 2011 har Östers IF så som elitklubb inom Svensk Elitfotboll certifierat sin verksamhet och från 2022 i åldersgruppen 10-19 år. Enligt ett av Svensk Elitfotbolls framtaget underlag för certifieringen av verksamheten.

Certifieringen bygger på den verksamhet som Östers IF bedriver i Akademi/Ungdom/Skola. Certifieringen utgår från följande områden:

  • Område 1 Klubben
  • Område 2 Personal
  • Område 3 Spelare
  • Område 4 Dokumentation
  • Område 5 Logistik
  • Område 6 Samarbete
  • Område 7 Träning
  • Område 8 Match
  • Område 9 Faciliteter
  • Område 10 Elitaktiva spelare

Inom varje område finns ett antal olika delpunkter som poängsätts och mynnar ut i en slut poäng. Graderingen är sedan från nivå 1 till nivå 7. Klubben bestämmer själv vilken nivå som klubben strävar efter. Östers IF:s styrelse har beslutat att nivå 3 är en rimlig nivå. De poängtal Östers IF måste uppnå är minst 5 000 poäng. Åren 2022 och 2023 uppnådde Östers IF 5 221 respektive 5 291 poäng. Certifieringen ger en bild av vilken kvalité verksamheten i Östers IF håller.

Nedan följer ett antal av de grundläggande dokumenten som certifieringen bygger på.