ÖSTER I SAMHÄLLET

Vi älskar fotboll, men vi älskar människan lite mer.

Öster i Samhället


 

Öster i Samhället

För de flesta barn är Sverige världens bästa land. Men i världens bästa land finns det idag stora skillnader i barns tillgång till god hälsa, välbefinnande och levnadsstandard. De barn som börjat halka efter på dessa punkter riskerar att halka efter ännu mer i det svenska samhället. Brist på delaktighet kan skapa känslor av frustration och hopplöshet. Därför vill vi i Öster i Samhället skapa platser för delaktighet oavsett om du idag är med i en förening eller inte, är född och uppvuxen i Sverige eller nyanländ, är kille eller tjej.

Utanförskap i olika former vet vi är en av samhällets och Växjös största utmaningar. Här vill vi med hjälp av fotbollen som verktyg nå så många unga vi kan inom vår primära målgrupp 13-25 och möta både deras behov samt skapa mötesplatser för hälsa och kamratskap.

Öster i Samhället bedriver ett CSR-arbete idag där vi inte bara når vår primära målgrupp utan en mångfald av målgrupper och närmar oss en rad problemområden. Vi möter barn och ungdomar från utsatta områden och underrepresenterade grupper som har eller kommer att få svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, unga med psykisk ohälsa, barn och ungdomar som normalt inte kan eller får möjlighet att röra på sig eller får utvecklas tillsammans med andra, tjejer och killar med invandrarbakgrund och barn med funktionsvariationer. Öster i Samhället främsta mål är att bidra med en bättre vardag för alla barn och unga i Växjö och en bättre och tryggare stad att få leva, utvecklas, och arbeta i. Med våra verksamheter, Nattfotboll, Kvartersfotboll, Parafotboll, Alblebish Trophy, Träning för tjejer med tjejer och Sida vid sida har vi som grunduppdrag att förbättra hälsa, kamratskap och integrationen bland våra deltagare i Växjö stad. Vi vill med både våra långvariga aktiviteter samt punktinsatser öka välmående och minska utanförskapet hos alla barn och unga för en meningsfull uppväxt och fritid där vi kan vara med och förhindra psykisk ohälsa över tid.

Läs gärna mer om våra olika verksamheter i menyn.

 

Ni hittar samtliga företag- och samarbetsspartners till Öster i Samhället under fliken Företag. 

 

 

KONTAKT

 

CSR-Ansvarig

Sara Lennqvist

076-169 24 76

sara.lennqvist@ostersif.se

 


Vill du bli samarbetspartner till Öster i Samhället? 

Läs mer under fliken företag.

Där hittar du även alla våra företagspartners.