UPPFÖRANDEKOD

Värdegrund och uppförandekod


Inledning

Östers IF har uppdaterat sina sportsliga värdegrunder och sammanfattat dessa i en uppförandekod. Den beskriver hur vi förhåller oss till andra och varandra, både på och utanför fotbollsplanen. Vår uppförandekod berättar inte bara vad vi tycker utan även hur vi agerar. Som ambassadör i detta projekt finns Tommy Svensson. I rollen som ambassadör utgör Tommy ett stöd i att utvärdera och utveckla arbetet.

 

Vår ambitionsnivå medför att vi kan bli mer granskade än andra lag och att det kan komma att uppstå svårbedömda situationer. Målet är dock tydligt – Östers IF vill bidra till en fotboll som präglas av sportmannamässigt uppförande och rent spel. Vår publik, gamla som unga, ska kunna komma till arenorna och känna sig trygga.

 

Östers IF har genom åren kännetecknats av rent spel och vill nu ta en aktiv ställning i kärnfrågan. Vi är beredda att offra sportslig framgång till förmån för våra värderingar, vilket konkret innebär att en spelare eller ledare kan bli avstängd av föreningen om denne inte agerar utifrån uppförandekoden. Målet är att under 2017 försöka hitta en modell som gör att vi kan göra rättvisa ställningstaganden utan att hänga ut en oskyldig individ. Uppförandekoden kommer vid behov att uppdateras efterhand som vi arbetar med den och får in synpunkter från spelare, ledare, föräldrar och allmänhet. Vi vill med vår uppförandekod göra tydliga ställningstaganden och förändra beteenden som vi vill få bort från fotbollen. Vårt arbete ska genomsyra hela vår verksamhet, från ungdomslag till A-lag.

Läs uppförandekoden i sin helhet här.