KVARTERSFOTBOLL

Kvartersfotboll


När skolorna är stängda på loven försöker vi vara närvarande, inte bara på de stora arenorna men också hemma i deras kvarter.
Under vår - och sommarmånaderna tar vi därför med oss vårt  material och våra ledare hem till våra ungdomars kvartersplaner. Där erbjuder vi organiserad spontanfotboll både på dagtid och kvällstid. Vardag som helg, framförallt under skolloven.
Genom att synas och finnas där kan vi öka tryggheten i de olika stadsdelarna samtidigt som Växjös ungdomar får mötesplatser att samlas vid för rörelseglädje och gemenskap.
Håll utkik på vår instagram där vi löpande lägger ut information om våra verksamheter och framförallt när vi kommer till ditt kvarter.